Vertrouwen is goed, Stylan is beter…

Als controleurs van de financiële wereld zouden accountants en administratieve specialisten iedere toetsing moeten kunnen doorstaan.

Op de schaal van midden- en kleinbedrijf blijken bedrijven niet altijd de juiste accountants tot hun beschikking te hebben. De gevolgen daarvan zien we regelmatig; belastingaanslagen die onnodig hoog uitvallen, of het opleggen van boetes door de belastingdienst vanwege het niet correct aanleveren van de gegevens.

Maar wie controleert de controleur?

Feitelijk controleert de belastingdienst de controleur. Maar wanneer zij fouten ontdekken zijn de gevolgen financieel pijnlijk. Leergeld, maar wel duur leergeld. In bijna alle gevallen is de accountant te goeder trouw. Maar ook het beste paard struikelt wel eens. Bedrijfsblindheid, drukte. Er zijn veel redenen aan te voeren om fouten te verklaren.

Andere bril

Twijfel kan zich aandienen als, tot uw verbazing, een door de accountant ingediende financieringsaanvraag door de bank opeens wordt afgewezen. Of als de belastingdienst vragen begint te stellen. Dat zijn typische momenten voor het vragen van een ‘second opinion’. Niet belast met de slepende voorgeschiedenis en met een frisse kijk op de zaak gaan wij voor u aan het werk.

No cure No pay

Ook als u voor uw gevoel een goede accountant heeft, mag u gebruik maken van onze expertise. Mochten er zaken zijn die anders of beter kunnen, dan betaalt u ons het van tevoren besproken tarief. Mocht dit niet het geval zijn, dan betaalt u … niets!  U kunt dus alleen maar winnen.

Maakt u een afspraak met ons, en wij vertellen u geheel vrijblijvend de mogelijkheden.